Latest Posts

Day: February 5, 2022

ಹಿಜಾಬ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಸಿಯತ್ತಿದೆ -ಝೈನ್ ಆತೂರುಸುದ್ದಿಗಳು

ಹಿಜಾಬ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಸಿಯತ್ತಿದೆ -ಝೈನ್ ಆತೂರು

ಮತೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹಿಜಾಬ್ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆಯೂ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು
error: Content is protected !!