Latest Posts

fahad faasil

ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ ಮಲಿಕ್ಸಿನೆಮಾ

ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ ಮಲಿಕ್

ಕೊಚ್ಚಿ: ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಭಿನಯದ ಮಲಿಕ್ ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮಹೋಷ್ ನಾರಾಯಣನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಲೈಮಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ
error: Content is protected !!