Latest Posts

low

ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಸೇರಿದಂತೆ 52 ಕಾನೂನುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಸೇರಿದಂತೆ 52 ಕಾನೂನುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಕೇಂದ್ರವು ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಸೇರಿದಂತೆ 52 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯವು 1937 ರ ಶರಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ
error: Content is protected !!